Tuyển dụng

Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển dụng một số vị trí như kế toán, nhân viên bán hàng, quản trị website. Nếu bạn có nhu cầu tuyển dụng, vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến theo mẫu sau.

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn nếu hồ sơ đạt yêu cầu!